Taboleiro de Anuncios

BOLSA DE EMPREGO – TRABALLADOR SOCIAL

BOLSA DE EMPREGO – TRABALLADOR SOCIAL

Nos seguintes enlaces poderedes descargar a nova información relativa a esta Bolsa de Emprego: NOTAS EXERCICIO TIPO TEST TRABALLADOR/A SOCIAL PLANTILLA DE RESPOSTAS TIPO TEST CONVOCATORIA PROBA COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA TRABALLADOR/A SOCIAL

Máis Información →

ANUNCIO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA- LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS CONVOCATORIA DE POLICÍA LOCAL

ANUNCIO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA- LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS CONVOCATORIA DE POLICÍA LOCAL

Premendo no seguinte enlace poderáse descargar o arquivo en pdf do Anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra con data mércores 15 de Novembro. ANUNCIO BOPPO LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS CONVOCATORIA POLICÍA LOCAL EXCLUIDOS

Máis Información →

ANUNCIO RECTIFICACIÓN DE ERROS

ANUNCIO RECTIFICACIÓN DE ERROS

Advertido erro na Resolución da Alcaldía de 09 de Novembro de 2017, en relación ca aprobación da lista definitiva de admitidos e excluidos na bolsa de emprego para a cobertura temporal de unha praza de Traballador/a Social e no que atinxe ó ano de celebración…

Máis Información →

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA A COBERTURA TEMPORAL DE UNHA PRAZA DE TRABALLADOR SOCIAL

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA A COBERTURA TEMPORAL DE UNHA PRAZA DE TRABALLADOR SOCIAL

Premendo no enlace que está a continuación deste texto poderáN descargar a resolución da Alcaldía no referente ó listado definitivo de aspirantes admitidos e excluidos, na bolsa de emprego para a cobertura temporal de unha praza de Traballador Social. LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS E…

Máis Información →

MODIFICACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS

MODIFICACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS

Máis Información →

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PRAZA TEMPORAL DE TRABALLADOR/A SOCIAL

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PRAZA TEMPORAL DE TRABALLADOR/A SOCIAL

No seguinte enlace podedes descargar a resolución da Alcaldía do Concello de A Illa de Arousa no referente ó listado provisional de aspirantes admitidos e excluídos na bolsa de emprego, para a cobertura temporal de unha praza de Traballador/a Social. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E…

Máis Información →

OFERTA DE EMPREGO DO CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA: INFORMADOR/A TURÍSTICO

OFERTA DE EMPREGO DO CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA: INFORMADOR/A TURÍSTICO

INFORMADOR/A TURÍSTICO. Duración do contrato: 2 meses (xornada completa). Titulación requirida: F.P. Ciclo Superior en Información e Comercialización Turística ou Guía e Asistencia Turística; Diplomatura/Grao en Turismo, ou equivalente. Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 13 de Xullo. Máis información: Teléfono: 986 527 080

Máis Información →

APROBACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: PRAZA POLICÍA LOCAL

APROBACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: PRAZA POLICÍA LOCAL

Por Decreto de Alcaldía de data 16 de xuño de 2017 aprobouse a lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos no proceso selectivo para a cobertura mediante oposición libre de unha praza de Policía Local vacante na plantilla de persoal funcionario deste Concello, que se…

Máis Información →

BANDO MUNICIPAL

BANDO MUNICIPAL

Máis Información →

Fundación Deportiva Municipal: Anuncio da convocatoria de axudas para entidades deportivas sen fins de lucro da Illa de Arousa

Fundación Deportiva Municipal: Anuncio da convocatoria de axudas para entidades deportivas sen fins de lucro da Illa de Arousa

ANUNCIO da convocatoria de axudas para entidades deportivas sen fin de lucro para a participación en competicións oficiais ou para o desenvolvemento de actividades ou escolas deportivas levadas a cabo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2015. Bases: na sede…

Máis Información →

Page 1 of 2 1 2