BASES PARA A CONTRATACIÓN EN PRACTICAS DE UN DIPLOMADO/A OU
GRADUADO/A EN RELACIÓNS LABORAIS OU CIENCIAS EMPRESARIAIS

BASES SELECCION CONTRATO FORMATIVO 1 TRABALLADOR APOIO SECRETARIA INTERVENCION