SERVIZOS, PERSOAL, ECONOMÍA E FACENDA D. Manuel Suárez Nieto

– Saneamento público.

– Recollida de residuos, aceites e reciclaxes.

– Xestión e funcionamento do punto limpo en colaboración con medio ambiente.

– Sumidoiros.

– Mantemento de xardíns, paseos, parques públicos.

– Limpezas xerais de rúas.

– Alumeado público e de obras.

– Mantemento do colexio publico Torre Illa.

– Mantemento e limpeza de praias e o seu entorno.

– Mantemento e limpeza da praza de abastos.

O persoal do Concello está ao servizo da veciñanza e dunha administración próxima, moderna e activa. O persoal do Concello ten que sentirse parte deste proxecto colectivo, estar motivado e retribuído axeitadamente.

Traballamos para garantir un uso eficiente dos recursos públicos cunha xestión austera, planificada e achegada á cidadanía.

A honestidade e a transparencia, dúas premisas que aplicamos como xestores do servizo público, que nos guían no desempeño das nosas funcións.

Na Arousa queremos ser un referente no control e no rigor orzamentario, requisito indispensable para estar en condicións de poder saír das dificultades económicas nas que actualmente vivimos.