Economía A Illa de Arousa

Os recursos mariños son a súa principal fonte de ingresos, destacando o sector mexilloeiro, o marisqueo a pé e a flote, ademáis de outras artes menores de pesca.

A Illa conta con catro portos, o Porto do Xufre, o Porto da Ribeira do Chazo, o Porto do Cabodeiro e o Porto do Naval, todos eles destinados a actividades relacionadas co mar: principalmente a carga e descarga de mexilón, ameixa, peixe,…

O outro sector destacado e en auxe nos últimos anos é o de servizos, sobre todo debido o inmenso potencial turístico co que conta a Illa. Destacan paraxes de gran beleza como o entorno do Faro Punta Cabalo, o mirador Con do Forno, o arquipélago Xiadoiro-Areoso ou o conxunto do Parque Natural de O Carreirón.

Para poder facerse unha idea máis detallada do peso de cada sector na economía da Illa, resulta interesante ver os datos do IGE (Instituto Galego de Estadística) a este respecto:

          – O 52,5% da poboación activa traballadora adícase a agricultura e a pesca

          – O 33,91% ó sector servizos

          – O 9,35% á industria

          – O 3,90% á construcción

Outra forma interesante para coñecer en profundidade a economía da Illa é a través das súas empresas e a condición xurídica destas. Das cales se desprenden os seguintes datos:

          – Hai rexistradas 232 empresas, das que 137 son persoas físicas (autónomos), 62 son Sociedades de Responsabilidade Limitada (S.L), 2 cooperativas, 2 Sociedades Anónimas (S.A) e 29 constítuidas de outras formas.

En canto ó numero de traballadores por empresa chega con dicir que máis do 95% son PEMES (Pequena e Mediana Empresa) e dentro destas o 66% son de carácter unipersoal.