BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE SEIS TRABALLADORES PARA O
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE AFOGAMENTOS E

ACCIDENTES ACUÁTICOS 2023

 

BASES SELECCION 6 SOCORRISTAS 2023