Urbanismo, Obras e Deportes Manuel García Poza

As actuacións que se van a levar a cabo nos vindeiros meses son:

 • Seguir loitando contra as medidas restritivas da Lei de Costas e do POL, en defensa dos intereses urbanísticos dos veciños.
 • Elaborar un proxecto de viabilidade sobre a peonalización do centro urbano.

NORMATIVA

 • SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO

 • DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS

 • DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCIEIRA E TESOURO

 • DIRECCIÓN XERAL DE PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS

 • TRIBUTOS

 

 • Dende o apartado de Urbanismo, propoñemos unha serie de actuacións para o concello de A Illa de Arousa e os seus veciños e veciñas.CONSULTAS

  • Solicitude información urbanística

  • Consultas previas de planeamento

  ITE

  • Informe a presentar polo titular

  • Informe a presentar polo técnico

  COMUNICACIÓNS PREVIAS

  • Inicio de actividade

  • Obra nova autorizada

  LICENZAS DE OBRA

  • Obra nova

  • Obras de ampliación / reestructuración

  • Obra de reforma comercial

  • Peches e valados de parcelas e solares

  LICENZA DE ACTIVIDADES

  • Licenza de actividade e obra de reforma comercial

  • Licenza de actividade + Obra nova

 

DEPORTES

 • Fundación deportiva municipal

 • Instalacións deportivas

 • Subvencións

 • Novas Asociacións deportivas