BAREMO DE MÉRITOS CONTRATO FORMATIVO APOIO A SECRETARÍA