TÉCNICO DE XESTIÓN ECONOMICA NOTAS PROVISIONAIS SUPOSTO PRÁCTICO

NOTAS PROVISIONAIS CASO PRACTICO TECNICO XESTION ECONOMICA