RESULTADOS RECOÑECEMENTO MÉDICO – CUALIFICACIÓNS FINAIS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO