BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA

MODELO DE SOLICITUDE DA BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA