Urbanismo, Economía, Facenda, Especial de Contas e Servicios Sociais D. Carlos Iglesias Cores

Dende estas concellerías, traballamos para garantir un uso eficiente dos recursos públicos cunha xestión austera, planificada e cercana o cidadán.

A honestidade e a transparencia, dúas premisas que aplicamos como xestores do servizo público, que nos guían no desempeño das nosas funcións.

Na Illa de Arousa, somos un referente no control e no rigor orzamentario, e pensamos continuar nesta senda, requisito indispensable para estar en condicións de poder saír das dificultades económicas nas que actualmente vivimos.

As actuacións que se van a levar a cabo nos vindeiros meses son:

 • Seguir loitando contra as medidas restritivas da Lei de Costas e do POL, en defensa dos intereses urbanísticos dos veciños.
 • Remodelar a Praza do Regueiro.
 • Elaborar un proxecto de viabilidade sobre a peonalización do centro urbano.
 • Xestionar a rehabilitación das Casas de Dona Tomasa, Campaneiro e Goday.

NORMATIVA

 • SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO
 • DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS
 • DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCIEIRA E TESOURO
 • DIRECCIÓN XERAL DE PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS
 • TRIBUTOS

 

 • Dende o apartado de Urbanismo, propoñemos unha serie de actuacións para o concello de A Illa de Arousa e os seus veciños e veciñas.CONSULTAS
  • Solicitude información urbanística
  • Consultas previas de planeamento

  ITE

  • Informe a presentar polo titular
  • Informe a presentar polo técnico

  COMUNICACIÓNS PREVIAS

  • Inicio de actividade
  • Obra nova autorizada

  LICENZAS DE OBRA

  • Obra nova
  • Obras de ampliación / reestructuración
  • Obra de reforma comercial
  • Peches e valados de parcelas e solares

  LICENZA DE ACTIVIDADES

  • Licenza de actividade e obra de reforma comercial
  • Licenza de actividade + Obra nova