Traballo, Relacións con Institucións e Mar D. Luis Arosa García

As actuacións que se van a levar a cabo nestes campos son as seguintes:

  • Apoiar os sectores do mar.
  • Manter o Plan de Estímulo de Emprego e a Caixa de Financiamento Local.
  • Apoiar as actividades comerciais.
  • Renegociar coa Xunta a organización de obradoiros de emprego
  • Crear unha canle de comunicación directa coas intitucións para axilizar todos os trámites e demandas que teñas os veciños e veciñas.