TECNICO XESTIÓN ECONÓMICA PLANTILLA DE RESPOSTAS EXERCICIO TIPO TEST