A oficina de turismo do Concello, conta cunha Técnica de Información Turística pertencente a Redes de Oficinas de Turismo “Info RiasBaixas”