Taboleiro de Anuncios - page 8

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA A COBERTURA TEMPORAL DE UNHA PRAZA DE TRABALLADOR SOCIAL

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA A COBERTURA TEMPORAL DE UNHA PRAZA DE TRABALLADOR SOCIAL

Premendo no enlace que está a continuación deste texto poderáN descargar a resolución da Alcaldía no referente ó listado definitivo de aspirantes admitidos e excluidos, na bolsa de emprego para a cobertura temporal de unha praza de Traballador Social. LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS E…

Máis Información →

MODIFICACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS

MODIFICACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS

Máis Información →

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PRAZA TEMPORAL DE TRABALLADOR/A SOCIAL

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PRAZA TEMPORAL DE TRABALLADOR/A SOCIAL

No seguinte enlace podedes descargar a resolución da Alcaldía do Concello de A Illa de Arousa no referente ó listado provisional de aspirantes admitidos e excluídos na bolsa de emprego, para a cobertura temporal de unha praza de Traballador/a Social. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E…

Máis Información →

OFERTA DE EMPREGO DO CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA: INFORMADOR/A TURÍSTICO

OFERTA DE EMPREGO DO CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA: INFORMADOR/A TURÍSTICO

INFORMADOR/A TURÍSTICO. Duración do contrato: 2 meses (xornada completa). Titulación requirida: F.P. Ciclo Superior en Información e Comercialización Turística ou Guía e Asistencia Turística; Diplomatura/Grao en Turismo, ou equivalente. Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 13 de Xullo. Máis información: Teléfono: 986 527 080

Máis Información →

APROBACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: PRAZA POLICÍA LOCAL

APROBACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: PRAZA POLICÍA LOCAL

Por Decreto de Alcaldía de data 16 de xuño de 2017 aprobouse a lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos no proceso selectivo para a cobertura mediante oposición libre de unha praza de Policía Local vacante na plantilla de persoal funcionario deste Concello, que se…

Máis Información →

BANDO MUNICIPAL

BANDO MUNICIPAL

Máis Información →

Fundación Deportiva Municipal: Anuncio da convocatoria de axudas para entidades deportivas sen fins de lucro da Illa de Arousa

Fundación Deportiva Municipal: Anuncio da convocatoria de axudas para entidades deportivas sen fins de lucro da Illa de Arousa

ANUNCIO da convocatoria de axudas para entidades deportivas sen fin de lucro para a participación en competicións oficiais ou para o desenvolvemento de actividades ou escolas deportivas levadas a cabo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2015. Bases: na sede…

Máis Información →

Acordos do Pleno do día 05-Nov-2015

Acordos do Pleno do día 05-Nov-2015

EXTRATO DE ACORDOS DO PLENO DO DÍA 5 DE NOVEMBRO DE 2015 Asistentes: 13 (7 PSOE, 5 PP, 1 BNG) Presidente: D. Carlos Iglesias Cores (PSdeG-PSOE) Concelleiros: Dna. Rosa María Viana Rodríguez (PSdeG-PSOE), D. Alfonso Salgado Alonso (PSdeG-PSOE), Dna. María Dolores Folgar Vilas (PSdeG-PSOE), D. Luis…

Máis Información →

Convocatoria para asistir a Sesión Ordinaria do Pleno do Concello

Convocatoria para asistir a Sesión Ordinaria do Pleno do Concello

CONVOCATORIA EN SESIÓN ORDINARIA PARA ASISTIR Ó PLENO DO CONCELLO [pdf. 37kb]

Máis Información →

Anuncio para a contratación de dous Auxiliares da Policía Local. Resultados da 2ª proba selectiva e proba de coñecemento da lingua galega

Anuncio para a contratación de dous Auxiliares da Policía Local. Resultados da 2ª proba selectiva e proba de coñecemento da lingua galega

18/05/2015 RESULTADOS DA 2ª PROBA SELECTIVA E PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA RESULTADOS DA 2ª PROBA SELECTIVA E PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA   15/05/2015 CALIFICACIÓNS DAS PROBAS FÍSICAS E CUESTIONARIO TIPO TEST CALIFICACIÓNS DAS PROBAS FÍSICAS E CUESTIONARIO TIPO TEST   13/05/2015…

Máis Información →

Page 8 of 9 ← First ... 5 6 7 8 9