Taboleiro de Anuncios - page 15

Convocatoria para asistir a Sesión Ordinaria do Pleno do Concello

Convocatoria para asistir a Sesión Ordinaria do Pleno do Concello

CONVOCATORIA EN SESIÓN ORDINARIA PARA ASISTIR Ó PLENO DO CONCELLO [pdf. 37kb]

Máis Información →

Anuncio para a contratación de dous Auxiliares da Policía Local. Resultados da 2ª proba selectiva e proba de coñecemento da lingua galega

Anuncio para a contratación de dous Auxiliares da Policía Local. Resultados da 2ª proba selectiva e proba de coñecemento da lingua galega

18/05/2015 RESULTADOS DA 2ª PROBA SELECTIVA E PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA RESULTADOS DA 2ª PROBA SELECTIVA E PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA   15/05/2015 CALIFICACIÓNS DAS PROBAS FÍSICAS E CUESTIONARIO TIPO TEST CALIFICACIÓNS DAS PROBAS FÍSICAS E CUESTIONARIO TIPO TEST   13/05/2015…

Máis Información →

Convocatoria de unha praza de traballador/a social

Convocatoria de unha praza de traballador/a social

29/12/2014 Cualificacións 2º exercicio do proceso selectivo Cualificacions 2ª exercicio 19/12/2014 Cualificacións 1º exercicio do proceso selectivo Cualificacións 1º exercicio 16/12/2014 Lista definitiva de admitidos e excluidos Lista definitiva admitidos no proceso 15/12/2014 Modificación do Tribunal de Selección  Modificación do decreto en relación ca designación…

Máis Información →

Nota informativa da Fundación Deportiva Municipal A Illa de Arousa

Nota informativa da Fundación Deportiva Municipal A Illa de Arousa

O pasado 5 de decembro, publicouse no Diario Oficial de Galicia o ANUNCIO da convocatoria de axudas para entidades deportivas sen fin de lucro da Illa de Arousa, para a participación en  competicións oficiais ou para o desenvolvemento de actividades ou escolas deportivas levadas a…

Máis Información →

Anuncio para a contratación dun monitor deportivo

Anuncio para a contratación dun monitor deportivo

A Fundación Deportiva Municipal de A Illa de Arousa tramita expediente para a seguinte contratación laboral temporal: Un/ha TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS OU LICENCIADO/GRADO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE PARA IMPARTIR AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE INVERNO DA FUNDACIÓN….

Máis Información →

Page 15 of 15 ← First ... 11 12 13 14 15