SUSPENSIÓN CELEBRACIÓN PROBA COÑECEMENTO DA LÍNGUA GALEGA