Servicios Sociais e Educación Dna. María Dolores Folgar Vilas

SERVICIOS SOCIAIS

Os Servicios sociais son un tipo de servicios, considerados fundamentais para o benestar social das persoas. Por eso, a veces se coñece como o cuarto pilar dos sistemas do benestar nunha sociedade. Os outros tres pilares son o de servicios sanitarios, servicios educativos e o das pensións ou prestacións económicas de garantía de ingresos para a subsistencia.

As actuacións previstas neste senso son:

  • Ampliar a oferta existente de Servizos Sociais, aumentando a partida de emerxencia social e o banco de material ortoprotésico.
  • Xestionar a creación dun Centro de Día para que os nosos maiores non teñan que marchar da Illa.

EDUCACION

As actuacións que se van a levar a cabo nos vindeiros meses son as seguintes:

  • Ampliar o colexio Torre Illa, coa construción de novas aulas e unha pista cuberta.
  • Crear un Centro Examinador de idiomas, para obter titulacións oficiais recoñecidas no marco común europeo das linguas.
  • Renovar os convenios asinados coas institucións académicas para prácticas de novos titulados