INFORMADOR/A TURÍSTICO.

Duración do contrato: 2 meses (xornada completa).

Titulación requirida: F.P. Ciclo Superior en Información e Comercialización Turística ou Guía e Asistencia Turística; Diplomatura/Grao en Turismo, ou equivalente.

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 13 de Xullo.

Máis información:
Teléfono: 986 527 080