lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos na bolsa de emprego para a cobertura temporal de unha praza de Traballador/a Social