Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos