ANUNCIO da convocatoria de axudas para entidades deportivas sen fin de lucro para a participación en competicións oficiais ou para o desenvolvemento de actividades ou escolas deportivas levadas a cabo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2015.

Bases: na sede da Fundación Deportiva Municipal A Illa de Arousa, rúa Palmeira, 25, 36626 A Illa de Arousa.

Telefono: 986 52 70 80.

Fax: 986 52 87 00.

Lugar de presentación: na sede da Fundación Deportiva Municipal A Illa de Arousa.

Prazo de presentación de solicitudes: 32 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia (5/01/2016)

Resolución: conforme os criterios establecidos nas bases.

Carlos Iglesias Cores
Presidente da Fundación Deportiva Municipal A Illa de Arousa