Familia, Muller e Xuventude Doña Salomé Franco Charlin

MULLER

Nesta concellería promovemos unha serie de accións que pasamos a relatar:

  • Accións educativas para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero.
  • Actividades de conciliación, corresponsabilidade e sensibilización en materia de igualdade.
  • Organizar cursos de formación específicos para mulleres.
  • Programa de fomento da igualdade de oportunidades

 XUVENTUDE

Desde esta concellería logrouse a consecución dos concertos de O Festival do Norte, dando acollida a varios milleiros de visitantes para o deleite do noso pobo, ademáis de traballo para moitos veciños.

Ademais durante os vindeiros anos organizaranse actividades de lecer nocturno para a xuventude, coa intención de ofrecer alternativas de ocio diferentes das actuais.

FAMILIA

  • Xestionar apoio psicopedagóxico para nenos e nenas con necesidades educativas especiais e para as súas familias, a través doutras administracións