Sábado 26 de Decembro.

Realizarase nas instalacións do Centro de Saúde.