CONVOCATORIA RECOÑECEMENTO MÉDICO – SELECCIÓN POLICÍA LOCAL