29/12/2014

Cualificacións 2º exercicio do proceso selectivo

Cualificacions 2ª exercicio

19/12/2014

Cualificacións 1º exercicio do proceso selectivo

Cualificacións 1º exercicio

16/12/2014

Lista definitiva de admitidos e excluidos

Lista definitiva admitidos no proceso

15/12/2014

Modificación do Tribunal de Selección

 Modificación do decreto en relación ca designación do Tribunal de Selección

11/12/2014

Lista provisional de admitidos e excluidos

Lista provisional de admitidos e excluidos

17/11/2014

Convocatoria de unha praza de traballador/a social

A Xunta de Goberno Local do Concello de A Illa de Arousa de 13 de novembro de 2014 acordou aprobar a convocatoria e bases específicas para a cobertura con carácter interino e mediante o sistema de oposición libre, de unha praza de Traballador/a Social a tempo completo, Todos aquelas persoas interesadas deberán dispor da Diplomatura en Traballo Social ou equivalente e presentar no Concello a preceptiva instancia nun prazo de dez días naturais contados a partires do seguinte á publicación deste anuncio.
As bases e instancias poderán recollerse nas oficinas do Concello.
Na Illa de Arousa, a 14 de novembro de 2014.
O ALCALDE
José Manuel Vázquez Vázquez
BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA

MODELO DE INSTANCIA