Contratos de Servicios

PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO

Última actualización el Jueves 12 de Julio de 2018 08:44 Martes 23 de Enero de 2018 13:44

Prestación do servizo de axuda a domicilio no Concello da Illa de Arousa

 

 

   

Explotación do bar-cafetería no complexo sociocultural

Última actualización el Lunes 05 de Marzo de 2018 15:26 Viernes 19 de Enero de 2018 11:59

Contrato de explotación do bar-cafetería no complexo sociocultural de A Illa de Arousa


 
 

   

Xestión do auditorio do centro sociocultural

Última actualización el Viernes 09 de Marzo de 2018 13:29 Viernes 05 de Mayo de 2017 08:04

Xestión do auditorio do centro sociocultural para o desenvolvemento de actividades culturais

 

- Prego de clausulas administrativas particulares -1

- Prego de clausulas administrativas particulares -2

- Certificado de aprobación do expediente

- Certificado de adxudicación

   

Proxecto rehabilitación casa de Goday

Última actualización el Jueves 23 de Agosto de 2018 10:52 Jueves 04 de Mayo de 2017 13:46

Consultoria e asistencia técnica para a redación do proxecto básico e de exención e do estudo de seguridade e saúde das obras de rehabilitación da casa de Goday e recuperación do seu entorno

 

- Prego de clausulas administrativas particulares -1

- Prego de clausulas administrativas particulares -2

- Prego de precrións técnicas

- Certificado de aprobacion do expediente

- Certificado de adxudicación a MANUEL GALLEGO JORRETO ARQUITECTOS

FINALIZADO