NOTA INFORMATIVA

Por medio da presente ponse en xeral coñecemento que a Xunta de Goberno Local de data 14 de febreiro de 2023 aprobou oexpediente de contratación da explotación do Bar-Cafetería do Complexo Sociocultural de A Illa de Arousa mediante concesión de servizos.

O prazo para a presentación das ofertas de 15 días naturais e que remata o 14 de marzo de 2023.