CONSTITUCIÓN TRIBUNAL DE SELECCIÓN 1º EXERCICIO PARA A COBERTURA DA PRAZA DE POLICÍA LOCAL