Archive for Taboleiro de Anuncios

COFINANCIACIÓN COMUNITARIA MT975P-SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS GALEGAS PARA A FINANCIACIÓN DE ACTUACIÓNS EN MATERIA DE BIORRESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. FONDOS DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

COFINANCIACIÓN COMUNITARIA MT975P-SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS GALEGAS PARA A FINANCIACIÓN DE ACTUACIÓNS EN MATERIA DE BIORRESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. FONDOS DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

PUBLICIDADE PAXINA WEB

Más Información →

O Pleno do Concello de A Illa de Arousa, en sesión celebrada o 03 de novembro de 2023, adoptou acordo provisional de APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN E APROBACIÓN ORDENANZAS FISCAIS ANUNCIO

O Pleno do Concello de A Illa de Arousa, en sesión celebrada o 03 de novembro de 2023, adoptou acordo provisional de APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN E APROBACIÓN ORDENANZAS FISCAIS ANUNCIO

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/11/10/2023067623

Más Información →

NOTA INFORMATIVAGENERACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA-DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE AILLA DE AROUSAPrograma operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 y susmodificaciones posteriores y para la ejecución de la inversión de “GENERACIÓNELÉCTRICA FOTOVOLTAICA. DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE A ILLA DEAROUSA”Gracias a la instalación fotovoltaica ejecutada se obtienen unos ahorros energéticosanuales de…

Más Información →

RESOLUCIÓN do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) de 17 de abril de 2023 concedeuse a este Concello de A Illa de Arousa subvención para a execución da obra de “INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO NO GRUPO ESCOLAR CEIP TORRE-ILLA”

RESOLUCIÓN do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) de 17 de abril de 2023 concedeuse a este Concello de A Illa de Arousa subvención para a execución da obra de “INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO NO GRUPO ESCOLAR CEIP TORRE-ILLA”

PUBLICACION WEB ANUNCIO FOTOVOLTAICAS GRUPOS ESCOLARES CEIP TORRE ILLA

Más Información →

RESOLUCIÓN do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) de 17 de abril de 2023 concedeuse a este Concello de A Illa de Arousa subvención para a execución da obra de “INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO NO CAMPO DE FÚTBOL DE A BOUZA”

RESOLUCIÓN do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) de 17 de abril de 2023 concedeuse a este Concello de A Illa de Arousa subvención para a execución da obra de “INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO NO CAMPO DE FÚTBOL DE A BOUZA”

PUBLICACION WEB ANUNCIO SUBVENCIÓN FOTOVOLTAICAS CAMPO A BOUZA

Más Información →

PUNTUACIÓN DEFINITIVA  PROBAS SELECTIVAS PARA A COBERTURA DE 6 POSTOS DE  SOCORRISTAS 2023

PUNTUACIÓN DEFINITIVA PROBAS SELECTIVAS PARA A COBERTURA DE 6 POSTOS DE SOCORRISTAS 2023

PUNTUACIÓN DEFINITIVA PROBAS SELECTIVAS PARA A COBERTURA DE 6 POSTOS DE SOCORRISTAS 2023

Más Información →

BAREMO DE MÉRITOS CONTRATO FORMATIVO APOIO A SECRETARÍA

BAREMO DE MÉRITOS CONTRATO FORMATIVO APOIO A SECRETARÍA

BAREMO DE MÉRITOS CONTRATO FORMATIVO APOIO A SECRETARÍA

Más Información →

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Más Información →

BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE SEIS TRABALLADORES PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE AFOGAMENTOS E ACCIDENTES ACUÁTICOS 2023

BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE SEIS TRABALLADORES PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE AFOGAMENTOS E ACCIDENTES ACUÁTICOS 2023

BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE SEIS TRABALLADORES PARA ODESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE AFOGAMENTOS EACCIDENTES ACUÁTICOS 2023   BASES SELECCION 6 SOCORRISTAS 2023  

Más Información →

BASES PARA A CONTRATACIÓN EN PRACTICAS DE UN DIPLOMADO/A OU GRADUADO/A EN RELACIÓNS LABORAIS OU CIENCIAS EMPRESARIAIS

BASES PARA A CONTRATACIÓN EN PRACTICAS DE UN DIPLOMADO/A OU GRADUADO/A EN RELACIÓNS LABORAIS OU CIENCIAS EMPRESARIAIS

BASES PARA A CONTRATACIÓN EN PRACTICAS DE UN DIPLOMADO/A OUGRADUADO/A EN RELACIÓNS LABORAIS OU CIENCIAS EMPRESARIAIS BASES SELECCION CONTRATO FORMATIVO 1 TRABALLADOR APOIO SECRETARIA INTERVENCION  

Más Información →

Page 1 of 19 1 2 3 4 5 ... Last →