BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE MONITOR/A DEPORTIVO MULTIDISCIPLINAR.