Advertido erro na Resolución da Alcaldía de 09 de Novembro de 2017, en relación ca aprobación da lista definitiva de admitidos e excluidos na bolsa de emprego para a cobertura temporal de unha praza de Traballador/a Social e no que atinxe ó ano de celebración do primeiro exercicio, faise constar que a data de celebración deste exercicio é a do VENRES 17 DE NOVEMBRO DE 2017 ÁS 12:00 HORAS.

A presente rectificación realízase de acordo co disposto no artigo 109.2 da Lei 39/2015 de 01 de Outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Enlace para a descarga do documento:

RECTIFICACIÓN DE ERROS