EXTRATO DE ACORDOS DO PLENO DO DÍA 5 DE NOVEMBRO DE 2015

Asistentes: 13 (7 PSOE, 5 PP, 1 BNG)

Presidente: D. Carlos Iglesias Cores (PSdeG-PSOE)

Concelleiros: Dna. Rosa María Viana Rodríguez (PSdeG-PSOE), D. Alfonso Salgado Alonso (PSdeG-PSOE), Dna. María Dolores Folgar Vilas (PSdeG-PSOE), D. Luis Arosa García (PSdeG-PSOE), Dna. Gabriele Freiin Von Hundelshausen (PSdeG-PSOE), Dna. Salome Franco Charlín (PSdeG-PSOE), D. Juan José González Vázquez (PP), D. Manuel Dios Rodríguez (PP), Dna. Paula Suárez González (PP), D. Miguel Paz Cores (PP), Dna. María Araceli Santiago Guillán (PP), D. Carlos Miguel Otero Chaves (BNG)

Actúa como Secretario D. Xoán Dopico Orjales. Secretario Accidental do Concello de A Illa de Arousa.

pleno-concello-5nov-a pleno-concello-5nov-b