O Pleno do Concello de A Illa de Arousa, en sesión celebrada o 03 de novembro de 2023, adoptou acordo provisional de APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN E APROBACIÓN ORDENANZAS FISCAIS ANUNCIO

O Pleno do Concello de A Illa de Arousa, en sesión celebrada o 03 de novembro de 2023, adoptou acordo provisional de APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN E APROBACIÓN ORDENANZAS FISCAIS ANUNCIO

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/11/10/2023067623

Más Información →