Rueiro
O Tempo
PraiasOficina de Información Turística
info turis

986 52 70 80
Concello
986 52 70 80
Oficina de Turismo
986 55 13 06
Casa do Mar
986 52 71 71
Centro de Saúde
986 52 70 80
Policía Local
986 55 11 07
Cofradía de Pescadores
986 52 71 02
Instituto gallego de formación y acuicultura de A Illa
986 52 70 80
Hospital do Salnés
986 52 70 80
Urxencias de Cambados
986 55 13 06
Clínica ISM
986 52 74 11
Protección Civil
986 55 15 00
Casa da Cultura
986 55 11 31
Colexio Torre
986 55 15 00
Biblioteca
986 54 03 58
IES Illa de Arousa
986 55 11 07
Porto
986 55 11 33
CPR Sonrisas e Lágrimas
Servizos ó cidadán

Trámites