BASES REGULADORAS PROCESO SELECTIVOBOLSA EMPREGO MONITOR/A DEPORTIVO E DA XERENCIA